Gode råd om indvendige vægge med NOVOPAN spånplader

Må jeg bruge SPAANDEX VÆG/GULV i våde og fugtige rum?
Nej! Her skal i stedet anvendes SPAANDEX UNIPAN 312-5/312-7 (se i øvrigt SBi-anvisning 200).

Hvordan skal jeg opbevare NOVOPAN spånplader?
Spånpladerne skal lagres tørt på et plant underlag.

Er der særlige krav til opbevaringsrummet?
Spånpladerne skal akklimatiseres i min. 1 uge ved 18°C i det rum, hvor de skal opsættes, og den

  relative luftfugtighed (RF) må ikke overstige 65%.

Hvad skal jeg sikre mig inden montage af spånpladerne?
Kontroller om understøtningerne er opsat korrekt, og at alle pladeender vil blive understøttet.

Hvordan skal jeg udføre væggens tilslutninger?
Der skal udføres en fuge på min. 8 mm, hvor spånpladerne støder til gulv/væg/loft.