Fremstillingsprocessen overvåges hele tiden

Produktionslinjerne styres og overvåges konstant af moderne teknologisk udstyr for at opnå en ensartet kvalitet af produkterne.

Analyser af stikprøver på laboratoriet sikrer og dokumenterer styrkeegenskaber, overholdelse af miljøkrav mv. Ligeledes anvendes moderne teknologi til styring af logistik og øvrige administrative funktioner.