En kunde- og markedsorienteret organisation

Vores vision og mission udleves og italesættes igennem vores medarbejdere i samvirke med vores samarbejdspartnere og i relation med vores kunder. Vores organisation gør det nemt for alle parter - det skyldes, at basis for ethvert samarbejde er
D-A-N-S-K-værdierne:

D ialog
A mbition
N ærvær
S und fornuft
K valitet

Værdier udleves af mennesker. Derfor tiltrækker vi de bedste medarbejdere ved at tilbyde et selvstændigt, godt og trygt arbejdsmiljø med fokus på individ/team og med klare rammer og mål samt forventning om engagement og udvikling.