Projektering af gulvvarme i vådrum

Anvendelse
Godkendt og certificeret
Gulvbelægning
Eksempler på etablering af gulvafløb

 

Anvendelse

NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM EN 312 P5/6 er godkendt til anvendelse som undergulv på træbjælkelag i permanent opvarmede rum med en relativ luftfugtighed, der på årsbasis kun overstiger 65% i nogle få uger – dvs. almindelig beboelse Klasse L. Gulvpladerne er 22 mm tykke og forsynet med fræsede spor til nedlægning af alu-varmefordelingsplader og varmeslange. Dimension af spor: Bredde 19 mm, dybde 18,2 mm.

Rådfør dig med din VVS-installatør og planlæg udførelsen af gulvet i forhold til varmesystemets placering. Planlæg af- og tilgang til gulvvarmeslangen. Beregn fordeling af strøer og plader i forhold til gulvfladen. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at gulvets overfladetemperatur ikke overstiger 27°C. Derfor må vandets fremløbstemperatur ALDRIG overstige 40-45°C.

 

Husk tomrør Ø 25 mm mellem 1. og 2. bjælke for til- eller afgang til varmeslanger.
Husk isolering af tomrør
Forbrug Alu-varmefordelingsplader - ca. 3,7 plade pr. gulvplade
Forbrug varmeslange - 5,4 lbm. pr. gulvplade – zonestørrelse 15-16 m²

 

Opbygning af bærende gulvkonstruktion
Det bærende træbjælkelag udføres af tørret træ med et fugtindhold på 8% ± 2%. Bjælkerne skal dimensioneres i henhold til DS 410 og udlægges med en afstand c/c på maks. 300 mm. Alle frie kanter langs vægge og åbninger skal understøttes. Ved rørgennemføringer, beslag og afløbsinstallationer understøttes pladerne med udvekslinger anbragt mellem bjælkerne.

Bærende gulvkonstruktion – nedlagt mellem bjælkelag For at sikre at gulvet virker som et bassin, skal der være en niveauforskel mellem gulv ved dør og gulv ved afløb på min. 30 mm. (se SBi-anvisning 200, Vådrum).

For at opnå den nødvendige højdeforskel til omkringliggende rum kan NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM monteres mellem bjælkerne i stedet for ovenpå. Dette kan ske ved at montere et indskudt bjælkelag i det eksisterende bjælkelag, med en afstand på 22 mm fra overkanten af bjælken, så gulvspånpladen efterfølgende ligger glat med overkanten af bjælkerne. For at opnå dette skal der monteres et indskudt bjælkelag mellem de eksisterende bjælker, bestående af tværgående udvekslinger (bjælkestykker) med dimensionen 44 x 195 mm og en afstand c/c på maks. 300 mm. Udvekslingerne monteres vinkelret på de eksisterende bjælker i bjælkesko. Mellem de tværgående bjælkestykker skrues lægter, 38 x 75 mm, på siden af de eksisterende bærende bjælker til understøtning af gulvspånpladens langsider.

 

Gulvspånpladen tilskæres og nedlægges mellem bjælkerne, således at centerafstanden mellem udfræsninger til varmeslanger over eksisterende bjælke ligger mellem 190 og 250 mm.

 

Fald mod gulvafløb
Der etableres fald mod gulvafløb ved at tilskære bjælkerne. For yderligere oplysning henvises til f.eks. – SBi-anvisning 200, Træ 53, Træ i vådrum, Alfix Vejledning eller afløbsleverandørens vejledning.

Afløbsarmaturer
Arbejdet skal udføres iht. afløbsleverandørers anvisninger. Skærpet opmærksomhed henledes på, at afløbsmontering er et højrisikofyldt område for evt. pludseligt opståede eller latente skjulte skader på bygningsdele, materialer og arbejdets udførelse. Af samme årsag opfordres til ekstra skærpet opmærksomhed på omhyggelig og kvalitetsbevidst udførelse af arbejdet med montering af NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM. Særlig tætning omkring armatur skal udføres således, at vandindtrængning i trækonstruktion ikke kan forekomme.

 

Rørgennemføring
Rørgennemføringer i gulvet bør undgås eller udføres vandtætte og om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc., jf. SBi-anvisning 200.

 

 

 

 
Boligbelastning EN 1991-1-1

Kerto strøer

Savskårne strøer

Strødimension
H x B mm

39 x 40

63 x 40

45 x 45

95 x 45

Opklodsningsafstand
i mm

450

790

500

1160

Ved andre strødimensioner og belastningsklasser end ovennævnte henvises til TRÆ 64 TRÆGULVE. Se www.traeinfo.dk. Ved strøender reduceres opklodsningsafstanden med
mindst 10%.

 

Fugtindhold i strøer – maks. 8% ± 2%
Kontroller at konstruktionen er beskyttet mod opstigende fugt
Husk korrekt placering af evt. dampspærre.

Til top...

 

Godkendt og certificeret

Konstruktionen med NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM er afprøvet på SBi og MK-godkendt af ETA-Danmark, jf. MK7 21/1776. SPAANDEX UNIPAN KLIMAGULV EN 312 P5/6, er CE-mærket og certificeret af Dancert.

Til top...

 

Gulvbelægning

Som belægning oven på NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM kan f.eks. anvendes:
Klinker/fliser
Andre keramiske produkter
PVC-banevare

Til top...

 

Eksempler på etablering af gulvafløb...

Blücher montagesæt til NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM

Drain Design serien fra Blücher består af 3 typer afløb, rende mod væg, hjørneafløb, samt armatur til afløb midt på gulv. Fælles for disse produkter er, at de er af typen med flange. Flangen har en godstykkelse på 2 mm. Det er meget vigtigt, at alle flanger er fræset ned i GF pladen, således at vandet uhindret kan løbe i afløbet. Monter armaturet til undergulvet med de medfølgende skruer. Det er meget vigtigt at sikre, at flangekanterne er låst fast til GF pladerne/konstruktionen.

OBS! Ved montering af armatur til afløb midt på gulv, kan det blive nødvendigt at bore nye huller i flangen for at undgå at skrue i varmeslangerne. Vær omhyggelig med opmåling af slanger kontra skruemuligheder, således at slangerne efterfølgende ved montage af armaturet ikke beskadiges! Se i øvrigt Blücher’s generelle monteringsvejledning.

Til top...
 

Blücher afløbskonstruktion – midt på gulvet


Blücher afløbskonstruktion – rende mod væg

 

Unidrain montagesæt til NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM

Unidrains serie af gulvafløb består af 2 typer af afløb: rende mod væg og hjørneafløb. Fælles for disse er, at de er fremstillet således, at den lodrette bagkant monteres på væggen. Gulvafløb skal være forsvarligt fastgjort til den underliggende konstruktion.

Montagesættet er praktisk tilbehør, der gør det nemt at indbygge Unidrain i NOVOPAN´s vådrumsløsning. Sættet består af: montagesæt i krydsfiner og en bagprofil i metal. Bagprofilen presses mod bagvæggen og fastgøres med skruer.

 

OBS! Vær opmærksom på, at der under Unidrains montagesæt skal monteres en 12 mm tyk mellemlægsplade af f.eks. krydsfiner for at opnå korrekt niveau. I visse tilfælde tilskæres montagesættets for- og bagprofil til eksakt længde, og et eller begge side-profilstykker udelades afhængigt af den valgte type afløbsarmatur. Se i øvrigt Unidrains monteringsvejledning.

Unidrain afløbskonstruktion – rende mod væg

 

Henvisninger: brochuren NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM, SBi-anvisning 200, Vådrum,
TRÆ 53,Træ i vådrum.