Projektering af indvendige vægge

Anvendelse
Brand
Fugt
Lyd
Stolpeafstande
Tekniske data
 

Anvendelse

Med NOVOPAN spånplader til vægbeklædning kan der projekteres indvendige vægge
og indvendig beklædning af ydervægge, der opfylder byggemyndighedernes krav til
isolering, brand og fugt. Spånpladerne er CE mærkede,og det giver sikkerhed for ensartede og gennemkontrollerede produkter. Spånpladerne er godkendt af Dancert TP og opfylder myndighedernes krav til lavt formaldehydindhold.

Til top...

 

Brand

NOVOPAN spånplader til vægbeklædning kan anvendes som K1 10 D-s2,d2 (klasse 2) beklædning jf. gældende bygningsreglement. Stilles der krav om stor bæreevne og
K1 10 B-s1,d0 (klasse 1) beklædning, kan væggen udføres med en 2-lags beklædning bestående af spånplader og gipsplader.

Tabel for dimensionering af henholdsvis ikke-bærende og bærende vægge med stolpeskelet:
 
Vægopbygning
Stolpeskelet
Pladebeklædning
Isolering
Ikke-bærende vægge:
Klasse EI 30
(BD-væg 30)
Min. 45x45 mm
pr. 600 mm

10 mm spånplade +
13 mm gipsplade

45 mm fastholdt mineraluld 1)

Klasse EI 60
(BD-væg 60)
Min. 45x95 mm
pr. 600 mm

10 mm spånplade +
13 mm gipsplade
 

95 mm fastholdt mineraluld 2) 3)

Bærende vægge:
Klasse EI 30
(BD-væg 30)
Min. 45x70 mm
pr. 600 mm

10 mm spånplade +
13 mm gipsplade

70 mm fastholdt mineraluld 1)

Klasse EI 60
(BD-væg 60)
Min. 45x90 mm
pr. 600 mm

Min. 12 mm spånplade +

13 mm gipsplade

95 mm fastholdt mineraluld 2) 3)

1) Isolering skal være i pladeform og fastholdt med f.eks. 2 mm ståltråd pr. 300 mm eller skråsøm
    pr. 300 mm såfremt sømmene når mindst 35 mm ind i mineralulden og mindst 30 mm ind i træet.
    Der kan også anvendes spredt forskalling af 19 mm brædder pr. 300 mm.

2) Isoleringen skal være i pladeform og fastholdt med 2 mm ståltråd pr. 300 mm eller skråsøm
    pr. 300 mm, såfremt sømmene når mindst 35 mm ind i mineralulden og mindst 30 mm ind i træet.

3) Mineralulden skal være stenuld med densitet 30 kg/m³.

 

Til top...

Fugt

Vær opmærksom på ved projektering af vådrum med NOVOPAN spånplader, at SPAANDEX VÆG/GULV spånplader ikke bør anvendes til våde og fugtige rum. Her anvendes i stedet SPAANDEX UNIPAN 312-5/312-7 (se i øvrigt SBi-anvisning 200). Spånplader må i vådrum benyttes som underlag for MK-godkendt PVC-belægning.

Til top...

 

Lyd

NOVOPAN spånplader har et generelt lydreduktionstal på 25 dB(A).

Til top...

 

Stolpeafstande

Væggen kan opbygges med NOVOPAN spånplader på såvel træ- som stålskelet med en maksimal stolpeafstand på 600 mm c/c – afhængig af tykkelsen på spånpladerne.

Tabel for stolpeafstande:
 
 
Tykkelse angivet i mm
Pladetykkelse
10
12
16
Stolpeafstand maksimum mm

300

400

600
Sømstørrelse
 

18/35

20/40

25/55
Skruestørrelse
 

4/35

4/40

4/50
Sømafstand langs pladekanter
mm

100

120

160
Sømafstand langs mellemunderstøtninger
mm

100

120

160
 

Til top...

Tekniske data

Nedenstående tabel for SPAANDEX VÆG/GULV EN 312 P1 er typisk for NOVOPAN spånplader til beklædning af indvendige vægge og lette ydervægge.

 
Spånpladetykkelse (mm)
12
16
Tykkelsestolerance
mm

± 0,3

± 0,3

Rumvægt
kg/m³

650 - 690

620 - 660

Bøjningsstyrke
N/mm²

≥ 12,5

≥ 11,5

E-Modul
N/mm²

≥ 1800

≥ 1800

Tværtrækstyrke
N/mm²

≥ 0,40

≥ 0,40

Fugtindhold ab fabrik %
%

6 – 9

6 – 9

Anvendelsesklasse
 

1

1

Formaldehydklassificering
 

E1

E1

Limtype
 

Urea

Urea

Længde / breddeændring ved ændring af luftfugtigheden
(10% ændring af RF)
mm/m

0,5-1,0

0,5-1,0

Tykkelsesudvidelse ved ændring af luftfugtigheden 

(10% ændring af RF)

%

0,5-1,0

0,5-1,0

 

Til top...