Tips til gulve med varme

Anvisningerne viser eksempler på enkle fremgangsmåder til at sikre rigtige og holdbare løsninger på gulvkonstruktioner med varme.

 

 

Sådan fræses vendespor

Vendesporene udføres med håndoverfræser, f.eks. en overfræser forsynet med land, penolskrue og 18 eller 19 mm bor (evt. profilbor). Til fastholdelse af overfræser bores et Ø 6 mm hul, min. 250 mm fra væg og midt imellem 2 varmespor. Fræsedybde 18,2 mm.

Vendespor fræses i hver 2. række. Sporet rengøres og støvsuges omhyggeligt.

     

 

Sådan trykprøves varmeslangerne

Der skal anvendes 16 mm PEX varmeslanger med indvendig iltspærre. Efter at varmeslangerne er udlagt på NOVOPAN KLIMAGULV spånpladerne, skal rørene og samlingerne trykprøves, inden gulvbelægningen monteres. Slangerne udluftes og vandfyldes. Trykket skal foregå med et manometer og prøvetryk på 6,0 bar i 30 minutter, hvorunder såvel slanger som alle samlinger kontrolleres. Herefter mindskes trykket til 3,0 bar og holdes i 2 timer uden tryktab.

 

Der skal udarbejdes prøverapport, som vedlægges den øvrige dokumentation for anlægget.

 

 

Husk…

- at udlægge et Ø 25 mm tomrør mellem 1. og 2. strø for både til- og afgang til varmeslanger.

Husk også at isolere tomrørene.

 

 

Se mere om... 

– produkter til gulve
– udførelse af gulve

– udførelse af undergulv med varmeslanger

– brochuren NOVOPAN KLIMAGULV
– Udførelse af klinker/fliser på NOVOPAN KLIMAGULV i tørre rum