Tips til vådrum

Anvisningerne viser eksempler på enkle fremgangsmåder til at sikre rigtige og holdbare løsninger på væg- og gulvkonstruktioner.

 

 

Sådan udføres spånpladeundergulv i vådrum – nedlagt mellem bjælkelaget

For at sikre at gulvet virker som et bassin, skal der være en niveauforskel mellem gulv ved dør og gulv ved afløb på min. 30 mm. Det kan opnås ved at montere NOVOPAN KLIMAGULV VÅDRUM spånplader mellem bjælkerne i stedet for ovenpå.
 

Montér et indskudt bjælkelag i det eksisterende bjælkelag 22 mm fra overkanten af bjælken, bestående af tværgående udvekslinger (bjælkestykker) med dimensionen 44 x 195 mm. Udvekslingerne monteres vinkelret på de eksisterende bjælker i bjælkesko med en afstand fra center til center på maks. 300 mm. Mellem de tværgående bjælkestykker skrues 38 x 75 mm lægter på siden af de eksisterende bærende bjælker til understøtning af gulvspånpladens langsider.

 

Gulvspånpladerne tilskæres således, at centerafstanden mellem udfræsningerne til varmeslanger over eksisterende bjælke ligger mellem 190 og 250 mm. Spånpladerne nedlægges mellem bjælkerne, så overfladen er glat med overkanten af bjælkerne.

 

Der kan etableres fald mod gulvafløb ved at tilskære bjælkerne.

 

For yderligere oplysning henvises til f.eks.:

SBI Anvisning 252, Træ 53, Træ i vådrum, Alfix Vejledning eller afløbsleverandørens vejledning.

 

Se mere om... 

– produkter til vådrum

– udførelse af vådrum

– Se også brochuren NOVOPAN KLIMAGULV Vådrum