Tips til vægge

Anvisningerne viser eksempler på enkle fremgangsmåder til at sikre rigtige og holdbare løsninger på vægkonstruktioner med og uden isolering.

 

 

Sådan udføres en væg med spånplader

Der anvendes f.eks. 12 eller 16 mm SPAANDEX VÆG/GULV – der er profileret på alle fire sider. Pladerne kan monteres såvel vandretliggende som lodretstående på et oprettet lægteskelet.

 

Endestød samles på midten af stolpe/lægte. Pladerne monteres i forbandt og bør altid dække mindst 2 afstande. Fer og not fuldlimes med D3 PVAc-lim i alle pladesamlinger.

   

 

Pladerne fastgøres til stolpe-/lægteskelet med selvskærende skruer med delgevind, kamsøm, ringsøm eller tilsvarende.

 

Der skal udføres fuge på ca. 8 mm, hvor pladerne støder sammen ved gulv og loft. Der skal endvidere være udvidelsesfuge ved vægtilslutninger.
 
Stolpeafstand for 12 mm 400 mm
Stolpeafstand for 16 mm 600 mm
Søm-/skrueafstand langs pladekanter 120 mm
Søm-/skrueafstand langs mellemunderstøtninger 240 mm
Søm-/skruestørrelser for 12 mm 3,5x40 mm
Søm-/skruestørrelser for 16 mm 4x45 mm

 

Sådan males eller tapetseres en spånpladevæg

Spånplader har en tæt overflade, som er velegnet til tapetsering og maling. Malebehandling kan anvendes som en absolut minimumbehandling til sekundære rum, som f.eks. depotrum, hvor overfladens struktur kan accepteres i færdigmalet stand.

 

Samlinger og sømhuller spartles ikke. Ved behandling med strukturmaling skal samlinger og sømhuller derimod spartles. Herefter påføres strukturmalingen, der giver en grov, fyldig effektstruktur som f.eks. spanske vægge.

 

En ensartet overflade opnås ved bundbehandling med spartling af samlinger og sømhuller.

 

En efterfølgende fuldspartling af hele fladen giver grundlag for malebehandling med f.eks. en blød ”appelsinskalsstruktur”.

Ved opsætning af tapet, væv, filt eller strukturtapet spartles sømhuller og pladesamlinger og evt. ujævnheder slibes, da der kræves en glat og jævn overflade for at opnå et godt færdigt resultat.

Der henvises i øvrigt til malings- og tapetleverandørens behandlingsforskrifter.

 

Se mere om...

 – produkter til vægbeklædning

 – udførelse af vægge