Udførelse af bærende- eller svømmende undergulv

Generelt om udførelsen
Undergulve på strøer
Undergulv udlagt svømmende
Transport og lagring
Akklimatisering
  Isolering og fugtspærre
Udvidelsesfuger
Fastgørelse
Slibning og overfladebehandling
Gulvvarme
 

Generelt om udførelsen

NOVOPAN gulvspånplader kan monteres som undergulv i almindeligt opvarmede rum (anvendelsesklasse 1) og i uopvarmede rum (anvendelsesklasse 2). Før arbejdet påbegyndes, skal monteringsanvisningen gennemlæses grundigt. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem to konstruktionstyper med i alt fire varianter:
 

Undergulve på strøer…

 

– Bærende undergulv
Gulvspånpladerne er selvbærende og monteret på udlagte strøer/bjælker.

 

– Bærende undergulv m. flyverstød
Gulvspånpladerne er selvbærende og monteret på udlagte strøer/bjælker med endesamlinger imellem strøerne/bjælkerne (kun lokaler med en maks. belastning på

300 kg/m² som f.eks. almindelige beboelsesrum).


Se mere om udførelse af bærende undergulve på strøer her.

Til top...

 

Undergulv udlagt svømmende…

 

– Svømmende undergulv
Gulvspånpladerne er ikke fastgjort og kan bevæge sig uafhængigt af det bærende underlag. Gulvpladerne lægges direkte på et egnet isoleringsmateriale. Konstruktionen kan også anvendes ved renoveringsopgaver, hvor der er behov for en afretning af et eksisterende gulv, f.eks. et ældre trægulv.


Se mere om udførelse af svømmende undergulve her.

Til top...

 

Transport og lagring

Pladerne skal håndteres således, at kanter og flader ikke beskadiges, og skal desuden lagres tørt på et plant underlag. Gulvspånpladerne skal altid være beskyttet mod fugt. Dette krav må strengt overholdes under transport, lagring og nedlægning.

Til top...

 

Akklimatisering

Pladerne skal ALTID akklimatiseres – uemballeret – ca. 1 uge inden nedlægning i det lokale, hvor de skal anvendes. Al mur- og pudsearbejde skal være afsluttet inden montering, og bygningen skal være udtørret for byggefugt (maks. 65% RF), opvarmet til min. 18°C og ventileret.

Til top...

 

Isolering og fugtspærre

For at sikre den rette placering af isoleringsmaterialer og fugtspærre, f.eks. ved rør- og andre gennemføringer, henvises til leverandørerne af isoleringsmaterialer.

Til top...

 

Udvidelsesfuger

For at give plads til eventuel udvidelse af pladerne ved fugtpåvirkning, skal der være en afstand på 1 mm pr. løbende meter gulv, dog mindst 12 mm fra alle vægge, søjler og rørgennemføringer. Ved udlægning af gulvflader over 15 meter udføres udvidelsesfuger, der min. skal være 15 mm. Udvidelsesfugen kan udføres på flere måder f.eks. med aluminiumsprofiler fra MIGUA eller tilsvarende.

Til top...

 

Fastgørelse…


– Limning
Gulvspånpladernes sideprofil gør det muligt at foretage limning med pladerne liggende vandret. Der skal anvendes ca. ¾ liter lim pr. 25 løbende meter. Ved limning i anvendelsesklasse 1 anbefales en 1-komponent D3 PVAc-lim. Ved limning i anvendelsesklasse 2 anbefales en fugtbestandig lim (D3 PVAc).

– Skrue eller sømning
Ved udlægning på strøer skrues/sømmes pladerne med max. 150 mm afstand langs alle understøttede pladekanter og med max. 300 mm afstand langs alle mellemunderstøtninger. Søm/skruer undersænkes 1-2 mm, og hullerne må IKKE spartles, da det senere kan give ujævnheder i gulvoverfladen. Til fastgørelse af 22 mm gulvspånplader anbefales følgende:

Spånpladeskruer med delgevind 4,5 x 60 mm
NKT-Fasteners Spun+ skruer med delgevind 4,5 x 60 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Håndsøm, ringede og spiralsnoede 3,8 x 65 mm, CE-mærket
NKT-Fasteners Plata-flex 4,2 x 55 mm, CE-mærket
Paslode fuldhovedet ringsøm på stav 2,8 x 63 mm, CE-mærket

NOVOPAN anbefaler skruer som den sikreste fastgørelse af gulvspånplader. Ved brug af skudsøm gør NOVOPAN opmærksom på, at det er et krav, at gulvpladen er presset tæt mod strø inden skudafgivelse!

Til top...

 

Slibning og overfladebehandling

Alle pladesamlinger skal slibes, inden belægning med f.eks. tæppe, linoleum, vinyl, kork eller lignende foretages. Tyndere belægninger giver risiko for markering af samlinger og eventuelle ujævnheder i spånpladegulvet. Går der længere tid, inden gulvbelægningen monteres, BØR gulvet afdækkes med plastfolie for at beskytte overfladen mod hurtig udtørring/opfugtning.

Til top...

 

Gulvvarme

Gulvspånplader fra NOVOPAN kan anvendes i forbindelse med gulvvarme. Varmesystemet skal være shuntstyret og indrettet således, at vandets fremløbstemperatur ALDRIG kan overstige 40-45°C. Inden nedlægningen af spånpladegulvet, sænkes fremløbstemperaturen til ca. 20°C. Tre døgn efter nedlægningen hæves temperaturen gradvist med 5°C pr. døgn, indtil den ønskede temperatur er nået. Leverandørens anvisninger for varmesystemet bør altid følges.

Til top...UDFØRELSE...


➜ Generelt
På strøer
Svømmende